22 აპრილს მსოფლიოში „დედამიწის დღე” აღინიშნება იხილეთ სრულად

22 აპრილს მსოფლიოში „დედამიწის დღე” აღინიშნება

2018-2021 წლების გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების პროექტი იხილეთ სრულად

2018-2021 წლების გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების პროექტი

 მეფუტკრეებს დარგობრივი ტრენინგები ჩაუტარდათ იხილეთ სრულად

მეფუტკრეებს დარგობრივი ტრენინგები ჩაუტარდათ

ტრენინგი „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის სისტემის“ შესახებ იხილეთ სრულად

ტრენინგი „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის სისტემის“ შესახებ

საჯარო კონსულტაცია კლიმატის ცვლილების კანონის  „მწვანე წიგნის“ შესახებ იხილეთ სრულად

საჯარო კონსულტაცია კლიმატის ცვლილების კანონის „მწვანე წიგნის“ შესახებ

სტუდენტური კონფერენცია „ტყის მდგრადი მართვა, ტყეზე ზეწოლის შემცირების შესაძლებლობები და არსებული გამოწვევები“ იხილეთ სრულად

სტუდენტური კონფერენცია „ტყის მდგრადი მართვა, ტყეზე ზეწოლის შემცირების შესაძლებლობები და არსებული გამოწვევები“

პროფესიული გადამზადების პროგრამა ,,ტყის ინვენტარიზაცია და ტაქსაცია" იწყება! იხილეთ სრულად

პროფესიული გადამზადების პროგრამა ,,ტყის ინვენტარიზაცია და ტაქსაცია" იწყება!

„ახალგაზრდული ფორუმი - მდგრადი განვითარებისა და ევროინტეგრაციისათვის“ იხილეთ სრულად

„ახალგაზრდული ფორუმი - მდგრადი განვითარებისა და ევროინტეგრაციისათვის“

პროექტი ,,კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში"  ლანჩხუთის, ჩოხატაურისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში განხორციელდება იხილეთ სრულად

პროექტი ,,კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში" ლანჩხუთის, ჩოხატაურისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში განხორციელდება

2 აპრილი გეოლოგიის დღეა იხილეთ სრულად

2 აპრილი გეოლოგიის დღეა