„გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებების  პროექტების საჯარო განხილვა გაიმართა იხილეთ სრულად

„გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებების პროექტების საჯარო განხილვა გაიმართა

კახეთის მხარეში 516 მასწავლებელი გადაამზადა იხილეთ სრულად

კახეთის მხარეში 516 მასწავლებელი გადაამზადა

რა არის მდგრადი საჯარო შესყიდვები და როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ეს მიდგომა იხილეთ სრულად

რა არის მდგრადი საჯარო შესყიდვები და როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ეს მიდგომა

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის საკანონმდებლო საკითხებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის საკანონმდებლო საკითხებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

სამრეწველო ემისიების შესახებ'' საქართველოს კანონის პროექტი და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები იხილეთ სრულად

სამრეწველო ემისიების შესახებ'' საქართველოს კანონის პროექტი და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირების შესახებ სამუშაო შეხვედრა გაიმართა იხილეთ სრულად

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირების შესახებ სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ მთავრობის დადგენილებების პროექტები იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ მთავრობის დადგენილებების პროექტები

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების და მათ მიერ გაფრქვეული მავნე ნივთიერებათა ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიშის მოქმედების ვადა იცვლება იხილეთ სრულად

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების და მათ მიერ გაფრქვეული მავნე ნივთიერებათა ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიშის მოქმედების ვადა იცვლება

 სათემო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა იხილეთ სრულად

სათემო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

ახალი სასწავლო მოდულები აგრარული მიმართულების უნივერსიტეტისა და პროფესიული კოლეჯების წარმომადგენლებს გააცნეს იხილეთ სრულად

ახალი სასწავლო მოდულები აგრარული მიმართულების უნივერსიტეტისა და პროფესიული კოლეჯების წარმომადგენლებს გააცნეს