საჯარო განხილვა საქართველოს ტყის მდგრადი მართვის ეროვნული პრინციპების, კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების შესახებ იხილეთ სრულად

საჯარო განხილვა საქართველოს ტყის მდგრადი მართვის ეროვნული პრინციპების, კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების შესახებ

ორჰუსის კონვენციის სამდივნო აცხადებს გარემოს დამცველთა სპეციალური მომხსენებლის კანდიდატურების მიღებას იხილეთ სრულად

ორჰუსის კონვენციის სამდივნო აცხადებს გარემოს დამცველთა სპეციალური მომხსენებლის კანდიდატურების მიღებას

ჭარბტენიანი ტერიტორიების მსოფლიო დღის ფარგლებში, ვებინარი გაიმართა იხილეთ სრულად

ჭარბტენიანი ტერიტორიების მსოფლიო დღის ფარგლებში, ვებინარი გაიმართა

„საქართველოს ტყის მდგრადი მართვის ეროვნული პრინციპები, კრიტერიუმები და ინდიკატორების“ დადგენილების პროექტი იხილეთ სრულად

„საქართველოს ტყის მდგრადი მართვის ეროვნული პრინციპები, კრიტერიუმები და ინდიკატორების“ დადგენილების პროექტი

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა იხილეთ სრულად

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

ნუგზარ ზაზანაშვილის სახელობის სამუხის მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიის შექმნისა და მართვის შესახებ იხილეთ სრულად

ნუგზარ ზაზანაშვილის სახელობის სამუხის მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიის შექმნისა და მართვის შესახებ

ტრენინგები „ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება“ იხილეთ სრულად

ტრენინგები „ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება“

„კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში, სათემო ფორუმი გაიმართა იხილეთ სრულად

„კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში, სათემო ფორუმი გაიმართა

სამაცივრო ტექნიკისა და ჰაერის კონდიცირების სექტორის სერტიფიცირებული ტექნიკოსებისთვის,ტრენინგები გაიმართა იხილეთ სრულად

სამაცივრო ტექნიკისა და ჰაერის კონდიცირების სექტორის სერტიფიცირებული ტექნიკოსებისთვის,ტრენინგები გაიმართა

სასწავლო კურსი - „გარემოსდაცვითი მმართველი“ დასრულდა იხილეთ სრულად

სასწავლო კურსი - „გარემოსდაცვითი მმართველი“ დასრულდა