მინისტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის თანამშრომლებს შეხვედრა იხილეთ სრულად

მინისტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის თანამშრომლებს შეხვედრა

“მწვანე სტიპენდიების” პროგრამა იხილეთ სრულად

“მწვანე სტიპენდიების” პროგრამა

სტუდენტური კონფერენცია „კლიმატის გლობალური ცვლილება და საქართველო: რისკები და გამოწვევები“ გაიმართა იხილეთ სრულად

სტუდენტური კონფერენცია „კლიმატის გლობალური ცვლილება და საქართველო: რისკები და გამოწვევები“ გაიმართა

ეკოლიდერთა სკოლაში სწავლა დასრულდა იხილეთ სრულად

ეკოლიდერთა სკოლაში სწავლა დასრულდა

კონკურსი რეგიონული მედიის წარმომადგენლებისთვის იხილეთ სრულად

კონკურსი რეგიონული მედიის წარმომადგენლებისთვის

,,გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სახელმძღვანელო საქართველოს ჰიდროენერგეტიკის სექტორისათვის” პროექტის თაობაზე იხილეთ სრულად

,,გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სახელმძღვანელო საქართველოს ჰიდროენერგეტიკის სექტორისათვის” პროექტის თაობაზე

ეკოლიდერთა სკოლაში გასვლითი ტური მოეწყო იხილეთ სრულად

ეკოლიდერთა სკოლაში გასვლითი ტური მოეწყო

სამაცივრო ტექნიკისა და ჰაერის კონდიცირების სექტორის სერტიფიცირებული ტექნიკოსებისთვის ტრენინგი გაიმართა იხილეთ სრულად

სამაცივრო ტექნიკისა და ჰაერის კონდიცირების სექტორის სერტიფიცირებული ტექნიკოსებისთვის ტრენინგი გაიმართა

მწვანე ბანაკში ,,კლიმატის ელჩები" სწავლა დასრულდა იხილეთ სრულად

მწვანე ბანაკში ,,კლიმატის ელჩები" სწავლა დასრულდა

აგრარული და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობა და ცნობიერების ამაღლება იხილეთ სრულად

აგრარული და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობა და ცნობიერების ამაღლება