დავით კობახიძე

დაცული ტერიტორიები;

გიორგი ქავთარაძე

ტყის მდგრადი მართვა;

მერაბ მაჭავარიანი

ტყის მდგრადი მართვა;

იაკობ კაპანაძე

ტყის მდგრადი მართვა;

ნიკო ყარსიმაშვილი

ტყის მდგრადი მართვა;

ნათია ჭელიძე/ტყეშელაშვილი

ტყის მდგრადი მართვა;

ეკატერინე ბალარჯიშვილი

ტყის მდგრადი მართვა;

გიორგი თხელიძე

ტყის მდგრადი მართვა;