გიორგი ჯიღაური

პირველადი პროდუქტის შენახვა;

ნაზი მელანაშვილი

პირველადი პროდუქტის შენახვა;

მაია მიროტაძე

პირველადი პროდუქტის შენახვა; მევენახეობა და მეღვინეობა;

მზია კუზნეცოვა

პირველადი პროდუქტის შენახვა; სურსათის უვნებლობა;

თეკლე ზაკალაშვილი

მევენახეობა და მეღვინეობა;

შენგელი კიკილაშვილი

მევენახეობა და მეღვინეობა;

მაია მირველაშვილი

მევენახეობა და მეღვინეობა;

ირმა ირემაშვილი

ბოსტნეული კულტურები;