ცირა ნაფეტვარიძე

ვეტერინარია; ცხოველთა კეთილდღობა;

ქეთევანი ჭუმბურიძე

ვეტერინარია;

ხათუნა რუსიძე

ვეტერინარია;

თენგიზ ჩალიგავა

ვეტერინარია;

სოფიკო მახატლიშვილი

აგროდაზღვევა;

ელენე გიორგაძე

ნედლი რძის მიღება და გადამუშავება;

ნიკოლოზ ტყებუჩავა

ნედლი რძის მიღება და გადამუშავება;

გივი ბასილაძე

ნედლი რძის მიღება და გადამუშავება;