ნინო ლომთათიძე

გარემოსდაცვითი ცნობიერება და განათლება;

ლევან გონგაძე

ცხოველთა კეთილდღობა;

თორნიკე ჟღენტი

ფერმერული მეურნეობის მართვა და მენეჯმენტი;