მაკა ჯიშკარიანი

კლიმატის ცვლილება; ენერგოეფექტურობა;

გიორგი დათუსანი

კლიმატის ცვლილება; ბუნებრივი კატასტროფების რისკის მართვა;

თამარ ჭუბაბრია

გარემო და გენდერი;

თათია ქინქლაძე

გარემო და გენდერი;

ნატო სულთანიშვილი

ბიომრავალფეროვნების დაცვა; დაცული ტერიტორიები; გარემოსდაცვითი ცნობიერება და განათლება;

მაია ჩხობაძე

ბიომრავალფეროვნების დაცვა; ტყის მდგრადი მართვა; წყლის რესურსების მართვა; შავი ზღვა; სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება;

ანზორ გოგოთიძე

დაცული ტერიტორიები; მიწის მართვა; საძოვრების მართვა;

ხათუნა წიკლაური

დაცული ტერიტორიები;