დიანა ეგიაზაროვა

წყლის რესურსების მართვა; გარემოზე ზემოქმედების შეფასება; გეოლოგია; გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემები;

მაია ბაცაცაშვილი

წყლის რესურსების მართვა; გარემოზე ზემოქმედების შეფასება;

ქეთევანი უგრეხელიძე

ეკოსისტემები;

ნანა მეფარიშვილი

ატმოსფერული ჰაერის დაცვა;

ქრისტინე ვარდანაშვილი

ნარჩენების მართვა; მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება;

ლია თამაზაშვილი

ნარჩენების მართვა; მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება;

ნუცა კიკნაძე

ნარჩენების მართვა; გარემოზე ზემოქმედების შეფასება;

თამარ ლოლაძე

ნარჩენების მართვა; მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება;