დავით თედორაძე

გეოლოგია;

ნიკა წითელაშვილი

ჰიდროლოგია;

გიორგი გაფრინდაშვილი

ბუნებრივი კატასტროფების რისკის მართვა;

ირაკლი სანებლიძე

ბუნებრივი კატასტროფების რისკის მართვა;

ვახო ჩიტიშვილი

ბუნებრივი კატასტროფების რისკის მართვა; გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემები;

ნიკოლოზ სულხანიშვილი

კენკროვანი კულტურები; ციტრუსი; მევენახეობა და მეღვინეობა;

თამარ ჭეჟია

კენკროვანი კულტურები;

ლიანა თედორაძე

კენკროვანი კულტურები;