დავით ცომაია

წვრილფეხა და მსხვილფეხა მეცხოველეობა;

გვანცა ბეჟანიშვილი

წვრილფეხა და მსხვილფეხა მეცხოველეობა;

მარინე ჩაჩანიძე

წვრილფეხა და მსხვილფეხა მეცხოველეობა; აკვაკულტურა-მეთევზეობა; მეფრინველეობა;

გიორგი ბერუჩაშვილი

მეფუტკრეობა;

თეა ოშხერელი

მეფუტკრეობა; აკვაკულტურა-მეთევზეობა;

მინდია ქარქაშაძე

მეფუტკრეობა;

გიორგი ჯელაძე

მეფუტკრეობა;

ეკატერინა კაციტაძე

პირველადი პროდუქტის შენახვა;