მარიამ მაჭავარიანი

ბოსტნეული კულტურები;

ლალი წივილაშვილი

ბოსტნეული კულტურები; ბაღჩეული;

ფრიდონ სანაია

ბოსტნეული კულტურები; ბაღჩეული;

დალი წიკლაური

კარტოფილი;

ზაზა ბარბაქაძე

მეხილეობა;

მზია ბერუაშვილი

მცენარეთა დაცვა;

მანანა გურიელიძე

მცენარეთა დაცვა;

ნინო დათუკიშვილი

მცენარეთა დაცვა;