ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

თამარ ახალაძე

მეფრინველეობა; 

აგროტექნოლოგი, სმმდ - შპს "ჩირინა" ,ნედლეულისა და საკვების ხარისხის კონტროლი, მარცვლეულის შენახვის და დამუშავების ტექნოლოგი 

საკვებწარმოება,  საკვების უნვებლობა, მეფრინველეობა

ელ-ფოსტა: t.akhaladze999@gmail.com

საჯარო განხილვები