ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

მაკა ჯიშკარიანი

კლიმატის ცვლილება;  ენერგოეფექტურობა; 

"საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკის ფაკულტეტის სრული პროფესორი სამეცნიერო კვლევის სფერო: ენერგოეფექტიანობა, ენერგეტიკული უსაფრთხოება, ენერგეტიკის ეკონომიკა, ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვა, კლიმატის ცვლილება და გარემოს დაცვის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.

"განათლება:1982-1987წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ენერგეტიკის ფაკულტეტი: ინჟინერ-ენერგეტიკოსის კვალიფიკაცია.  
1999წ. ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი: ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მინიჭება, სპეციალობით: ,,სამრეწველო საწარმოთა ეკონომიკა’’. გამოცდილება:
1990 -2002წ. სტუ-ს ენერგეტიკის ფაკულტეტის ასისტენტი.
2002-2006წ. სტუ-ს ენერგეტიკის ფაკულტეტის დოცენტი.
2006-2021წ. სტუ-ს ენერგეტიკის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.
2021წ.-დღემდე სტუ-ს ენერგეტიკის ფაკულტეტის სრული პროფესორი.
2014 წ-დან დღემდე სტუ-სთან არსებული ,,ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკონსულტაციო ბიუროს’’ უფროსი.  2012წ. - დღემდე  აშშ-ს ინჟინერ-ენერგეტიკოსთა საერთაშორისო ასოციაციის (AEE) წევრი.
2019 წ. - დღემდე საქართველოს საინჟინრო აკადემიის მრჩეველი.                                                                                                                   
2010-2022წ. მონაწილეობა USAID, INOGATE, TEMPUS, ERASMUS+ და UNIDO პროექტებში:  ძირითადი შემსრულებელი, ადგილობრივი ენერგოეფექტურობის ექსპერტი და კონსულტანტი. 
100-მდე სამეცნიერო შრომის ავტორი, მათ შორის რამდენიმე ათეული სახელმძღვანელოსი და სასწავლო-მეთოდური ლიტერატურის (მათ შორის ინგლისურ ენაზე)."


ელ-ფოსტა: makajishkariani789@gmail.com

 

საჯარო განხილვები