ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

გიორგი დათუსანი

კლიმატის ცვლილება;  ბუნებრივი კატასტროფების რისკის მართვა; 

ელ.ფოსტა: gdatusani@yahoo.com

ტელ: 551 541457

საჯარო განხილვები