ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

ანზორ გოგოთიძე

დაცული ტერიტორიები;  მიწის მართვა;  საძოვრების მართვა; 

1

საჯარო განხილვები