ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

ანა ბერეჟიანი

ნარჩენების მართვა;  მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება;  ქიმიური ნივთიერებების მართვა; 

ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

საჯარო განხილვები