ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

არჩილ ადამია

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა და მონიტორინგი; 

სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის იურიდიული სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

საჯარო განხილვები