ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

გიორგი ბერუჩაშვილი

მეფუტკრეობა; 

ბიოლოგიის მაგისტრი, მეფუტკრე-ტრენერი

მეფუტკრეობა

ელ-ფოსტა: giorgiberucha@yahoo.com 

საჯარო განხილვები