ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

თეა ოშხერელი

მეფუტკრეობა;  აკვაკულტურა-მეთევზეობა; 

ვეტერინარია

ელ-ფოსტა:  tea.oskhereli@nfa.gov.ge   

                 t.oshkhereli@agruni.edu.ge

საჯარო განხილვები