ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

მინდია ქარქაშაძე

მეფუტკრეობა; 

სოფლის განვითარების სააგენტოს რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის იმერეთის რეგიონული სამსახურის თერჯოლის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის წამყვანი სპეციალისტი

 

საჯარო განხილვები