ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

ეკატერინა კაციტაძე

პირველადი პროდუქტის შენახვა; 

ინჟინერ-ტექნოლოგი; ტექნიკის დოქტორი;აგრარული უნივერსიტეტის ასოც.პროფესორი;ს/მ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მთავარი სპეციალისტი

კვების ტექნოლოგია;  ს/მ პროდუქტთა გადამუშავების ტექნოლოგია

ელ-ფოსტა: e.katsitadze@sca.gov.ge; e.katsitadze@agruni.edu.ge  საჯარო განხილვები