ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

მანანა კერესელიძე

მცენარეთა დაცვა; 

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის მცენარეთა დაცვის სპეციალობის დიპლომი, ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორის ხარისხი, საერთაშორისო და ადგილობრივი ფონდების პროექტებში მუშაობის გამოცდილება მიმართულებით   "მცენარეთა ინტეგრირებული  დაცვა მავნე მწერებისაგან", მაქვს ფერმერებთან (თხილი) ტრეინინგებისა და ლექცია-სემინარების ჩატარების  გამოცდილება მცენარეთა მავნე მწერების ინტეგრირებული  მართვისა და კონტროლის მიმართულებით, 2020 წელს მივიღე მონაწილეობა EIEC -ის ტრენერთა ტრეინინგის ვაკანსიაზე, ავიღე სერთიფიკატი. 

"ს/მ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის დეპარატემენტის მთავარი სპეციალისტი, მცენარეთა დამცველი, ენტომოლოგი;"

ელ-ფოსტა:manana.kereselidze@srca.gov.ge mananakereselidze@yahoo.com

საჯარო განხილვები