ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

მაია გიორბელიძე

მცენარეთა დაცვა; 

დოქტორი, 1998-2003 - ლევან ყანჩაველის სახელობის მცენარეთა დაცვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, სპეციალობა -  მცენარეთა დაცვა; (ფიტოპათოლოგი);
მაგისტრი, 1989-1994 - საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი,  სპეციალობა -  აგრონომია; კვალიფიკაცია - სწავლული აგრონომი  

2015-დან დღემდე - სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია, მცენარეთა მავნე ორგანიზმების დიაგნოსტიკის დეპარტამენტი, ფიტოპათოლოგიის ლაბორატორიის მთავარი სპეციალისტი (თესლის ხარისხი და ჰერბოლოგია);
2015 (01.05 – 01.10) -  ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, მეცნიერ-თანამშრომელი, მკვლევარი (გრანტის ფარგლებში);
2013 -  2014  -  შპს „აგრარული სამეცნიერო-საწარმოო ცენტრი“, მცენარეთა დაცვის სპეციალისტი;
2012 -  2013   -  კომპანია „აგროგეო+“ , მცენარეთა დაცვის სპეციალისტი;
2004-2011  - ლ. ყანჩაველის  მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტი, ფიტოპათოლოგიის განყოფილების  მეცნიერ-თანამშრომელი

1993-2004 -   ლ. ყანჩაველის სახ. მცენარეთა დაცვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის აფხაზეთის მცენარეთა დაცვის საცდელი სადგური, უფროსი ლაბორანტი 

მცენარეთა დაცვა (ფიტოპათოლოგია, მიკოლოგია, ჰერბოლოგია), თესლის ხარისხი

ელ-ფოსტა: maia.giorbelidze@sla.gov.ge


 

საჯარო განხილვები