ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

ანნა დადეგაშვილი

მცენარეთა დაცვა; 

" საქართველოს  აგრარული  უნივერსიტეტი, აგრონომიული ფაკულტეტი(ბაკალავარი) 2009-2013.  საქართველოს  აგრარული  უნივერსიტეტი, აგრარული მეცნიერებები (მაგისტრი, ფიტოპათოლოგი.) .        

2013-2015 უფროსი სპეციალისტი , ს.ს.ი.პ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია, მცენარეთა მავნე ორგანიზმების დიაგნოსტიკის დეპარტამენტი/ ფიტოპათოლოგიის ლაბორატორია/ მიკოლოგია 2015 წლის აპრილიდან 2021 დეკემბერი  მთავარი  სპეციალისტი , ს.ს.ი.პ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია, მცენარეთა მავნე ორგანიზმების დიაგნოსტიკის დეპარტამენტი/ ფიტოპათოლოგიის ლაბორატორია/ მიკოლოგია 2022 წლის იანვრიდან  დღემდე;"

მცენარეთა დაცვა, აგრონომია,ფიტოპატოლოგია, მიკოლოგია. მცენარეული ნიმუშის აღება ლაბორატორიული დიაგნოსტიკისთვის

ელ-ფოსტა:ana.dadegashvili@sla.gov.ge

 

საჯარო განხილვები