ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

ნინო ბოკერია

მცენარეთა დაცვა; 

"1986-1991 წწ. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი.               

2009 წ.სოფლის მეურნეობის დოქტორი  საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი.                               

01.06.2006-26.04.2015 სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო, ფიტოსანიტარიის დეპარტამენტი, ფიტოსანიტარიული კონტროლისა და მონიტორინგის სამმართველო, მთავარი სპეციალისტი.
მცენარეთა კარანტინის სამმართველო, მთავარი სპეციალისტი, სამმართველო უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი. 

05.04.2015-დან დღემდე სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია. ფიტოპათოლოგიის ლაბორატორიის უფროსი.                                                             

მცენარეთა დაცვა, ფიტოპათოლოგია, მიკოლოგია.  (მცენარეული მასალის და ნიადაგის მიკოლოგიური კვლევა, ფიტოსანიტარიული მონიტორინგი)


ელ-ფოსტა:nino.bokeria@sla.gov.ge

საჯარო განხილვები