ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

ხათუნა გოცირიძე

მცენარეთა დაცვა; 

უმაღლესი განათლება, აგარარული უნივერსიტეტი. გამოცდილება-მცენარეთა დაცვის სპეციალისტებთან,რეგიონის მერებთან, გუბერნატორებთან, გამგებლებთან, ექსტენციური სამსახურების წარმომადგენლებთან ტრენინგები მცენარეთა მავნებელ დაავადებების შესახებ. 

სურსათის ეროვნული სააგენტო  მცენარეთა დაცვა ფიტოსანიტარი

ელ-ფოსტა: khatuna.gotsiridze@nfa.gov.ge


საჯარო განხილვები