ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

მანანა კახაძე

მცენარეთა დაცვა; 

განათლება: 1973 - 1978 - სტუდენტი, საქართველო სასოფლო- სამეურნეო ინსტიტუტის აგრონომიული ფაკულტეტი, სპეციალობით – მცენარეთა დაცვა;
1981 - 1984 -  ასპირანტი,  მცენარეთა დაცვის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი,  ბიოლოგიური მეთოდების განყოფილება;

1986 - სამეცნიერო ხარისხის მინიჭება,  დიპლომი ბიოლოგიის მეცნიერებათა  კანდიდატი,  სპეციალობით – 06.01.11 – მცენარეთა დაცვა,  მავნებლებისაგან  და დაავადებებისაგან             

2011 წლიდან  -   უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - ააიპ საქართველოს აგრარული  უნივერსიტეტის, ლ. ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის, ბიოკონტროლის ლაბორატორიიის; 

2020  წლიდან -  შპს „აგროტესტი“ - ბიოლოგიური პრეპარატების შეფასების ექსპერტი

ელ-ფოსტა: manana.kakhadze@gmail.com  m.kakhadze@agruni.edu.ge

საჯარო განხილვები