ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

გივი წილოსანი

მცენარეთა დაცვა; 

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი

ქსოვილოვანი კულტურა, მიკრობთა ბიოქიმია, ბიოწარმოება

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, ბიოაგროწარმოების სამსახური,უფროსი სპეციალისტი

ელ-ფოსტა:givi.tsilosani@gmail.com

 

საჯარო განხილვები