ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

ანა ბოკუჩავა

ვეტერინარია; 

განათლება, აგრომიმართულება, ვეტერინარია

 

ვეტერინარიის დოქტორი, პროფესორი

 

ელ-ფოსტა: a.bokuchava@agruni.edu.ge

საჯარო განხილვები