სოფლის მეურნეობის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზისა და ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის შესახებ მედიატრენინგი გაიმართა იხილეთ სრულად

სოფლის მეურნეობის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზისა და ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის შესახებ მედიატრენინგი გაიმართა

მწვანე ბანაკის - „კლიმატის ელჩები“ მონაწილეების შერჩევა დაიწყო იხილეთ სრულად

მწვანე ბანაკის - „კლიმატის ელჩები“ მონაწილეების შერჩევა დაიწყო

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრმა შიდა ქართლის რეგიონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 300-მდე აღმზრდელი და მეთოდისტი განახლებული პროგრამით - „სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“ გადაამზადა იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრმა შიდა ქართლის რეგიონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 300-მდე აღმზრდელი და მეთოდისტი განახლებული პროგრამით - „სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“ გადაამზადა

ტყის სექტორის მართვის პრინციპების გაცნობის მიზნით, თიანეთის მუნიციპალიტეტში საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა იხილეთ სრულად

ტყის სექტორის მართვის პრინციპების გაცნობის მიზნით, თიანეთის მუნიციპალიტეტში საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა

პროექტის „დებატები უკეთესი განათლებისთვის“ ფარგლებში, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში საჯარო ლექცია გაიმართა იხილეთ სრულად

პროექტის „დებატები უკეთესი განათლებისთვის“ ფარგლებში, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში საჯარო ლექცია გაიმართა

გურიისა და იმერეთის რეგიონებში აგრარული ცოდნისა და ინოვაციების სისტემის(AKIS) პროექტი წარადგინეს იხილეთ სრულად

გურიისა და იმერეთის რეგიონებში აგრარული ცოდნისა და ინოვაციების სისტემის(AKIS) პროექტი წარადგინეს

დედამიწის დღე მოსწავლეებთან ერთად იხილეთ სრულად

დედამიწის დღე მოსწავლეებთან ერთად

„ეკოლიდერთა სკოლაში“ 2024 წლის სასწავლო კურსი დაიწყო იხილეთ სრულად

„ეკოლიდერთა სკოლაში“ 2024 წლის სასწავლო კურსი დაიწყო

პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე - ,,ტყის ინვენტარიზაცია და ტაქსაცია" სასწავლო პროცესი დაიწყო იხილეთ სრულად

პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე - ,,ტყის ინვენტარიზაცია და ტაქსაცია" სასწავლო პროცესი დაიწყო

კლიმატის ცვლილების 2024-2025 წლების სამოქმედო გეგმა იხილეთ სრულად

კლიმატის ცვლილების 2024-2025 წლების სამოქმედო გეგმა