გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის სისტემის საკითხებზე ბიზნესსექტორის წარმომადგენლები გადამზადდნენ იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის სისტემის საკითხებზე ბიზნესსექტორის წარმომადგენლები გადამზადდნენ

პროფესიული პროგრამა - ,,ტყის ინვენტარიზაცია და ტაქსაცია" დაიწყო იხილეთ სრულად

პროფესიული პროგრამა - ,,ტყის ინვენტარიზაცია და ტაქსაცია" დაიწყო

წარჩინებული სტუდენტებისთვის პროგრამა „მწვანე სტიპენდიები“ გრძელდება იხილეთ სრულად

წარჩინებული სტუდენტებისთვის პროგრამა „მწვანე სტიპენდიები“ გრძელდება

კლიმატის ცვლილების კანონის „მწვანე წიგნის“ შესახებ საჯარო კონსულტაცია გაიმართება იხილეთ სრულად

კლიმატის ცვლილების კანონის „მწვანე წიგნის“ შესახებ საჯარო კონსულტაცია გაიმართება

შეხვედრა ლატვიის სოფლის საკონსულტაციო და სასწავლო ცენტრის წარმომადგენლებთან იხილეთ სრულად

შეხვედრა ლატვიის სოფლის საკონსულტაციო და სასწავლო ცენტრის წარმომადგენლებთან

ცენტრი აცხადებს ტენდერებს საქართველოს მეხუთე ეროვნული შეტყობინებისა და პირველი ორწლიური ანგარიშის (5NC/1BTR) კომბინირებული დოკუმენტის თავების/ქვეთავების შემუშავების მიზნით და იწვევს დაინტერესებულ კომპანიებს/ორგანიზაციებს მონაწილეობის მისაღებად იხილეთ სრულად

ცენტრი აცხადებს ტენდერებს საქართველოს მეხუთე ეროვნული შეტყობინებისა და პირველი ორწლიური ანგარიშის (5NC/1BTR) კომბინირებული დოკუმენტის თავების/ქვეთავების შემუშავების მიზნით და იწვევს დაინტერესებულ კომპანიებს/ორგანიზაციებს მონაწილეობის მისაღებად

კლიმატის ცვლილების კანონის „მწვანე წიგნის“ შესახებ პირველი საჯარო კონსულტაცია გაიმართა იხილეთ სრულად

კლიმატის ცვლილების კანონის „მწვანე წიგნის“ შესახებ პირველი საჯარო კონსულტაცია გაიმართა

22 აპრილს მსოფლიოში „დედამიწის დღე” აღინიშნება იხილეთ სრულად

22 აპრილს მსოფლიოში „დედამიწის დღე” აღინიშნება

2018-2021 წლების გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების პროექტი იხილეთ სრულად

2018-2021 წლების გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების პროექტი

 მეფუტკრეებს დარგობრივი ტრენინგები ჩაუტარდათ იხილეთ სრულად

მეფუტკრეებს დარგობრივი ტრენინგები ჩაუტარდათ