ეკოლიდერთა სკოლაში გასვლითი ტური მოეწყო იხილეთ სრულად

ეკოლიდერთა სკოლაში გასვლითი ტური მოეწყო

სამაცივრო ტექნიკისა და ჰაერის კონდიცირების სექტორის სერტიფიცირებული ტექნიკოსებისთვის ტრენინგი გაიმართა იხილეთ სრულად

სამაცივრო ტექნიკისა და ჰაერის კონდიცირების სექტორის სერტიფიცირებული ტექნიკოსებისთვის ტრენინგი გაიმართა

მწვანე ბანაკში ,,კლიმატის ელჩები" სწავლა დასრულდა იხილეთ სრულად

მწვანე ბანაკში ,,კლიმატის ელჩები" სწავლა დასრულდა

აგრარული და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობა და ცნობიერების ამაღლება იხილეთ სრულად

აგრარული და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობა და ცნობიერების ამაღლება

საწარმოების წარმომადგენლებთან მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა იხილეთ სრულად

საწარმოების წარმომადგენლებთან მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

სასწავლო კურსი  „გარემოსდაცვითი მმართველი“ დასრულდა იხილეთ სრულად

სასწავლო კურსი „გარემოსდაცვითი მმართველი“ დასრულდა

მწვანე ეკონომიკის ელექტრონული კურსი ცხადდება იხილეთ სრულად

მწვანე ეკონომიკის ელექტრონული კურსი ცხადდება

კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის, მდგრადი საჯარო შესყიდვების განხორციელების შესახებ  ტრენინგი გაიმართა იხილეთ სრულად

კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის, მდგრადი საჯარო შესყიდვების განხორციელების შესახებ ტრენინგი გაიმართა

მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულებას დაქვემდებარებული პროდუქციის მწარმოებლების, იმპორტიორებისა და  დისტრიბუტორების საყურადღებოდ! იხილეთ სრულად

მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულებას დაქვემდებარებული პროდუქციის მწარმოებლების, იმპორტიორებისა და დისტრიბუტორების საყურადღებოდ!

მასწავლებელთა გადამზადება ტრენინგის „გარემოსადაცვითი და აგრარული განათლება სკოლაში” ფარგლებში გრძელდება იხილეთ სრულად

მასწავლებელთა გადამზადება ტრენინგის „გარემოსადაცვითი და აგრარული განათლება სკოლაში” ფარგლებში გრძელდება