მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადება და გადამზადება გრძელდება იხილეთ სრულად

მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადება და გადამზადება გრძელდება

კონკურსის „ჩემი მოხალისეობრივი როლი გარემოს დაცვაში“ გამარჯვებულები დაჯილდოვდნენ იხილეთ სრულად

კონკურსის „ჩემი მოხალისეობრივი როლი გარემოს დაცვაში“ გამარჯვებულები დაჯილდოვდნენ

მოხალისეებისთვის შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით ტრენინგი "მოლაპარაკების ტექნიკები" გაიმართა იხილეთ სრულად

მოხალისეებისთვის შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით ტრენინგი "მოლაპარაკების ტექნიკები" გაიმართა

კონფერენცია „გარემოსდაცვითი განათლება და მდგრადი განვითარება“ გაიმართა იხილეთ სრულად

კონფერენცია „გარემოსდაცვითი განათლება და მდგრადი განვითარება“ გაიმართა

ტყის ახალი კოდექსით გათვალისწინებულ ცვლილებებს, კახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში, თვითმმართველობების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, საგანმანათლებლო დაწესებულებების და კერძო სექტორის  წარმომადგენლები გაეცნენ იხილეთ სრულად

ტყის ახალი კოდექსით გათვალისწინებულ ცვლილებებს, კახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში, თვითმმართველობების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, საგანმანათლებლო დაწესებულებების და კერძო სექტორის წარმომადგენლები გაეცნენ

გაუზიარეთ თქვენი შეხედულებები გაეროს ბავშვთა გარემოსდაცვითი უფლებების შესახებ სახელმძღვანელოს პროექტზე იხილეთ სრულად

გაუზიარეთ თქვენი შეხედულებები გაეროს ბავშვთა გარემოსდაცვითი უფლებების შესახებ სახელმძღვანელოს პროექტზე

სატყეო განათლების შესახებ შეხვედრა გაიმართა იხილეთ სრულად

სატყეო განათლების შესახებ შეხვედრა გაიმართა

მდგრადი საჯარო შესყიდვების შესახებ  მუნიციპალიტეტებში შეხვედრები გაიმართა იხილეთ სრულად

მდგრადი საჯარო შესყიდვების შესახებ მუნიციპალიტეტებში შეხვედრები გაიმართა

მედიაკონკურსის „ერთად ოზონის შრის დასაცავად“ გამარჯვებულები დაჯილდოვდნენ იხილეთ სრულად

მედიაკონკურსის „ერთად ოზონის შრის დასაცავად“ გამარჯვებულები დაჯილდოვდნენ

კონკურსის „კოლეჯების აგრო-ლიგა“ გამარჯვებულები გამოვლინდნენ იხილეთ სრულად

კონკურსის „კოლეჯების აგრო-ლიგა“ გამარჯვებულები გამოვლინდნენ