კონკურსში "მწვანე ჯილდო" განცხადებების მიღება გრძელდება იხილეთ სრულად

კონკურსში "მწვანე ჯილდო" განცხადებების მიღება გრძელდება

ლექცია სერვანტესის სახელობის სკოლის მოსწავლეებთან იხილეთ სრულად

ლექცია სერვანტესის სახელობის სკოლის მოსწავლეებთან

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტმა  გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის 2022 წლის ანგარიში და 2023 წლის გეგმების შესახებ ინფორმაცია მოისმინა  იხილეთ სრულად

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტმა გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის 2022 წლის ანგარიში და 2023 წლის გეგმების შესახებ ინფორმაცია მოისმინა

ქალი მსჯავრდებულების პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების პროგრამები გრძელდება იხილეთ სრულად

ქალი მსჯავრდებულების პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების პროგრამები გრძელდება

პროგრამის „გარემოსდაცვითი და აგრარული განათლება სკოლაში” ფარგლებში, მასწავლებელთა გადამზადება განახლდა იხილეთ სრულად

პროგრამის „გარემოსდაცვითი და აგრარული განათლება სკოლაში” ფარგლებში, მასწავლებელთა გადამზადება განახლდა

კლიმატის ცვლილების კანონის  „მწვანე წიგნის“ შესახებ საჯარო კონსულტაციები გაიმართება იხილეთ სრულად

კლიმატის ცვლილების კანონის „მწვანე წიგნის“ შესახებ საჯარო კონსულტაციები გაიმართება

ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვის მსოფლიო დღე იხილეთ სრულად

ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვის მსოფლიო დღე

სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების პროგრამა განახლდა იხილეთ სრულად

სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების პროგრამა განახლდა

გარემოსდაცვითი დემოკრატიის ელექტრონული სასწავლო კურსების  პრეზენტაცია იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი დემოკრატიის ელექტრონული სასწავლო კურსების პრეზენტაცია

ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლებს ტრენინგები ჩაუტარდათ იხილეთ სრულად

ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლებს ტრენინგები ჩაუტარდათ