მხარი დაგვიჭირეთ მწვანე უნარების კონკურსში იხილეთ სრულად

მხარი დაგვიჭირეთ მწვანე უნარების კონკურსში

„კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში ტრენინგი გაიმართა იხილეთ სრულად

„კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში ტრენინგი გაიმართა

სოფლის განვითარების სააგენტოს ექსტენციის თანამშრომელები გადამზადდნენ იხილეთ სრულად

სოფლის განვითარების სააგენტოს ექსტენციის თანამშრომელები გადამზადდნენ

სასკოლო სახელმძღვანელოების ავტორებისთვის ტრენინგები გაიმართა იხილეთ სრულად

სასკოლო სახელმძღვანელოების ავტორებისთვის ტრენინგები გაიმართა

ფოტოკონკურსი "ბიომრავალფეროვნება ჩემს ობიექტივში” გამარჯვებულები დაჯილდოვდნენ იხილეთ სრულად

ფოტოკონკურსი "ბიომრავალფეროვნება ჩემს ობიექტივში” გამარჯვებულები დაჯილდოვდნენ

პროგრამა „გარემოსდაცვითი და აგრარული განათლება სკოლაში“   VET Excellence Award-ის გამარჯვებულია იხილეთ სრულად

პროგრამა „გარემოსდაცვითი და აგრარული განათლება სკოლაში“ VET Excellence Award-ის გამარჯვებულია

ვებინარი „ფუტკრის როლი ეკოსისტემაში“ იხილეთ სრულად

ვებინარი „ფუტკრის როლი ეკოსისტემაში“

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირება იხილეთ სრულად

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირება

„გარემოსდაცვითი და აგრარული განათლება სკოლაში“ პროგრამის ფარგლებში, 2600 მასწავლებელი გადამზადდა იხილეთ სრულად

„გარემოსდაცვითი და აგრარული განათლება სკოლაში“ პროგრამის ფარგლებში, 2600 მასწავლებელი გადამზადდა

გარემოს დაცვის მოქმედებათა მეოთხე ეროვნული პროგრამის პროექტის შესახებ თემატური საჯარო განხილვები ტარდება იხილეთ სრულად

გარემოს დაცვის მოქმედებათა მეოთხე ეროვნული პროგრამის პროექტის შესახებ თემატური საჯარო განხილვები ტარდება