სატყეო სექტორის რეფორმა და ახალი კანონმდებლობა იხილეთ სრულად

სატყეო სექტორის რეფორმა და ახალი კანონმდებლობა

გარემოსდაცვითი მმართველების სერტიფიკატებით დაჯილდოება იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი მმართველების სერტიფიკატებით დაჯილდოება

კანონპროექტის საჯარო განხილვა იხილეთ სრულად

კანონპროექტის საჯარო განხილვა

სატყეო სექტორის რეფორმა და ახალი კანონმდებლობა იხილეთ სრულად

სატყეო სექტორის რეფორმა და ახალი კანონმდებლობა

მწვანე ჩაი მინისტრთან ერთად იხილეთ სრულად

მწვანე ჩაი მინისტრთან ერთად

ნარჩენების მართვის კოდექსი" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე კანონპროექტის საჯარო განხილვა იხილეთ სრულად

ნარჩენების მართვის კოდექსი" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე კანონპროექტის საჯარო განხილვა

გარემოს დაცვის ძირითადი პრინციპები ეკოლიდერთა სკოლაში იხილეთ სრულად

გარემოს დაცვის ძირითადი პრინციპები ეკოლიდერთა სკოლაში

წყლის რესურსების დაცვის საერთაშორისო დღე იხილეთ სრულად

წყლის რესურსების დაცვის საერთაშორისო დღე

შეხვედრა ‘ჩვენი სკოლის“ მოსწავლეებთან იხილეთ სრულად

შეხვედრა ‘ჩვენი სკოლის“ მოსწავლეებთან

სასწავლო კურსი გარემოსდაცვითი მმართველი იხილეთ სრულად

სასწავლო კურსი გარემოსდაცვითი მმართველი