თევზჭერის მარეგულირებელი აქტების საჯარო განხილვა იხილეთ სრულად

თევზჭერის მარეგულირებელი აქტების საჯარო განხილვა

გარემოსდაცვითი მმართველების სერტიფიკატით დაჯილდოება იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი მმართველების სერტიფიკატით დაჯილდოება

სამუშაო შეხვედრა ტყის მცველთა შესაძლებლობების გაძლიერებისთვის იხილეთ სრულად

სამუშაო შეხვედრა ტყის მცველთა შესაძლებლობების გაძლიერებისთვის

მწვანე ჩაი მინისტრთან ერთად იხილეთ სრულად

მწვანე ჩაი მინისტრთან ერთად

ნარჩენების სეპარირების საპილოტე პროგრამა იხილეთ სრულად

ნარჩენების სეპარირების საპილოტე პროგრამა

თევზჭერის მარეგულირებელ აქტებში ცვლილებების შესატანად მომზადებული პროექტების საჯარო განხილვა იხილეთ სრულად

თევზჭერის მარეგულირებელ აქტებში ცვლილებების შესატანად მომზადებული პროექტების საჯარო განხილვა

თბილისის ეკოლოგიური მდგომარეობის საჯარო დისკუსია ეკოჰაბში იხილეთ სრულად

თბილისის ეკოლოგიური მდგომარეობის საჯარო დისკუსია ეკოჰაბში

თბილისის ეკოლოგიური მდგომარეობა - საჯარო დისკუსია ეკოჰაბში იხილეთ სრულად

თბილისის ეკოლოგიური მდგომარეობა - საჯარო დისკუსია ეკოჰაბში

სასწავლო კურსი გარემოსდაცვითი მმართველი იხილეთ სრულად

სასწავლო კურსი გარემოსდაცვითი მმართველი

საინფორმაციო შეხვედრა მასწავლებლებთან იხილეთ სრულად

საინფორმაციო შეხვედრა მასწავლებლებთან