თამარ ყაჭაშვილი

ბიზნესკონსულტირება;

გიორგი გაბედავა

ბიოწარმოება;

მთვარისა ქობულია

ნიადაგმცოდნეობა;

მაია თურმანაული

ლაბორატორია;

ნინო ლაცაბიძე

გარემოს დაცვა და ევროინტეგრაცია; ადამიანის გარემოსდაცვითი უფლება და ვალდებულება;

არჩილ ადამია

გარემოსდაცვითი სამართლებრივი რეგულაციები;

დენის სალუქვაძე

გარემოსდაცვითი სამართლებრივი რეგულაციები;

მაია ჩუბინიძე

გარემოსდაცვითი ცნობიერება და განათლება;