ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

მთვარისა ქობულია

ნიადაგმცოდნეობა; 

სოფლის განვითარების სააგენტოს რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონული სამსახურის გარდაბნის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის წამყვანი სპეციალისტი

 

საჯარო განხილვები