ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

მოითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია

* სიმბოლოთი მონიშნული ველები აუცილებელია

გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ შემდეგ ინფორმაციას:

ცენტრში დაცული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნისათვის საჭიროა შეავსოთ ზემოთ მითითებული ყველა ველი (სახელი, გვარი და სხვ.), გრაფაში – აირჩიეთ ფაილი ატვირთოთ თქვენი განცხადება, რომელიც უპასუხებს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის მოთხოვნებს (მათ შორის იქნება ხელმოწერილი). განცხადების ნიმუშად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ (შეავსოთ) შემდეგი ფაილი – განცხადების ფორმა.

საჯარო განხილვები