ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

განცხადებები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე სამონადირეო მეურნეობის მოწყობის მიზნით, სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიის გაცემასთან დაკავშირებით მოსახლოებასთან დაგეგმილი შეხვედრის შესახებ იხილეთ სრულად

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე სამონადირეო მეურნეობის მოწყობის მიზნით, სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიის გაცემასთან დაკავშირებით მოსახლოებასთან დაგეგმილი შეხვედრის შესახებ

1, 2 და 3 აპრილს, რაჭის და ონის მუნიციპალიტეტებში, რაჭის ეროვნილი პარკის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი პროექტების შესახებ, გაიმართება საინფორმაციო შეხვედრები ადგილობრივ თემებთან და დაინტერესებულ პირებთან იხილეთ სრულად

1, 2 და 3 აპრილს, რაჭის და ონის მუნიციპალიტეტებში, რაჭის ეროვნილი პარკის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი პროექტების შესახებ, გაიმართება საინფორმაციო შეხვედრები ადგილობრივ თემებთან და დაინტერესებულ პირებთან

საჯარო განხილვები