ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

სიახლეები

სადაზღვევო კომპანიების და საბანკო სექტორის  წარმომადგენლებმა გარემოსთვის ზიანის მიყენების რისკის ფინანსური უზრუნველყოფის წესის შესახებ დადგენილების პროექტი განიხილეს იხილეთ სრულად

სადაზღვევო კომპანიების და საბანკო სექტორის წარმომადგენლებმა გარემოსთვის ზიანის მიყენების რისკის ფინანსური უზრუნველყოფის წესის შესახებ დადგენილების პროექტი განიხილეს

ფილტრაცია თარიღით