მწვანე ეკონომიკისა და მდგრადი საჯარო შესყიდვების შესახებ შეხვედრა გაიმართა იხილეთ სრულად

მწვანე ეკონომიკისა და მდგრადი საჯარო შესყიდვების შესახებ შეხვედრა გაიმართა

ძეგვის თავშესაფარში გამწვანების აქცია გაიმართა იხილეთ სრულად

ძეგვის თავშესაფარში გამწვანების აქცია გაიმართა

 პრესტური მცირე და საშუალო საწარმოებში ეკო-ინოვაციური მიდგომების  გასაცნობად იხილეთ სრულად

პრესტური მცირე და საშუალო საწარმოებში ეკო-ინოვაციური მიდგომების გასაცნობად

საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოში ჩატარებულ ტყის პირველ ეროვნულ აღრიცხვასთან დაკავშირებით იხილეთ სრულად

საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოში ჩატარებულ ტყის პირველ ეროვნულ აღრიცხვასთან დაკავშირებით

ეკოეტიკეტირებისა და მდგრადი საჯარო შესყიდვების შესახებ შეხვედრა გაიმართა იხილეთ სრულად

ეკოეტიკეტირებისა და მდგრადი საჯარო შესყიდვების შესახებ შეხვედრა გაიმართა

ონლაინ სასწავლო კურსი საქართველოში მდგრადი საჯარო შესყიდვების შესახებ იხილეთ სრულად

ონლაინ სასწავლო კურსი საქართველოში მდგრადი საჯარო შესყიდვების შესახებ

მდგრადი საჯარო შესყიდვების შესახებ ონლაინ სასწავლო კურსი ჩატარდა იხილეთ სრულად

მდგრადი საჯარო შესყიდვების შესახებ ონლაინ სასწავლო კურსი ჩატარდა

გარემოსდაცვითი განათლების მსოფლიო დღის ფარგლებში, სტუდენტებთან შეხვედრა გაიმართა იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი განათლების მსოფლიო დღის ფარგლებში, სტუდენტებთან შეხვედრა გაიმართა

მწვანე ეკონომიკის ელექტრონული კურსი განახლდა იხილეთ სრულად

მწვანე ეკონომიკის ელექტრონული კურსი განახლდა

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის "აგროსკოლაში" სწავლა დაიწყო იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის "აგროსკოლაში" სწავლა დაიწყო