„ერთად სუფთა ჰაერისთვის“ - შეხვედრა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებთან იხილეთ სრულად

„ერთად სუფთა ჰაერისთვის“ - შეხვედრა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებთან

შექმენი კლიმატმეგობრული ბაღი იხილეთ სრულად

შექმენი კლიმატმეგობრული ბაღი

განახლებული პროგრამის ფარგლებში „სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“, 600-მდე აღმზრდელი და მეთოდისტი გადამზადდა იხილეთ სრულად

განახლებული პროგრამის ფარგლებში „სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“, 600-მდე აღმზრდელი და მეთოდისტი გადამზადდა

პროფესიული გადამზადების პროგრამა  „ტყის ინვენტარიზაცია და ტაქსაცია"  დასრულდა იხილეთ სრულად

პროფესიული გადამზადების პროგრამა „ტყის ინვენტარიზაცია და ტაქსაცია" დასრულდა

შეხვედრა გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის ვალდებულებების ფარგლებში იხილეთ სრულად

შეხვედრა გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის ვალდებულებების ფარგლებში

ტრენინგები სატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის გზებზე კონტროლის შესახებ იხილეთ სრულად

ტრენინგები სატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის გზებზე კონტროლის შესახებ

სასკოლო კონკურსი - ,,ისწავლე უსაფრთხო გარემოში“ იხილეთ სრულად

სასკოლო კონკურსი - ,,ისწავლე უსაფრთხო გარემოში“

„შექმენი უსაფრთხო თემი“ - კონკურსი სათემო ორგანიზაციებისთვი იხილეთ სრულად

„შექმენი უსაფრთხო თემი“ - კონკურსი სათემო ორგანიზაციებისთვი

პროფესიული მომზადების პროგრამაზე - ,,გარემოსდაცვითი მმართველი” რეგისტრაცია შესაძლებელია 25 აგვისტოს ჩათვლით იხილეთ სრულად

პროფესიული მომზადების პროგრამაზე - ,,გარემოსდაცვითი მმართველი” რეგისტრაცია შესაძლებელია 25 აგვისტოს ჩათვლით

  ქვეყნის მასშტაბით, 900-ზე მეტი მეფუტკრე გადამზადდა იხილეთ სრულად

ქვეყნის მასშტაბით, 900-ზე მეტი მეფუტკრე გადამზადდა