წყლის რესურსების საკითხებზე მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა იხილეთ სრულად

წყლის რესურსების საკითხებზე მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა

ტყის საერთაშორისო დღის აღნიშვნის ფარგლებში, მოსწავლეებთან შეხვედრა გაიმართა იხილეთ სრულად

ტყის საერთაშორისო დღის აღნიშვნის ფარგლებში, მოსწავლეებთან შეხვედრა გაიმართა

საქართველოს მეხუთე ეროვნული შეტყობინების და პირველი ორწლიური გამჭვირვალობის ანგარიშის (5NC/1BTR) მომზადების შესახებ მორიგი საკონსულტაციო შეხვედრა გაიმართა იხილეთ სრულად

საქართველოს მეხუთე ეროვნული შეტყობინების და პირველი ორწლიური გამჭვირვალობის ანგარიშის (5NC/1BTR) მომზადების შესახებ მორიგი საკონსულტაციო შეხვედრა გაიმართა

მოსწავლეებისთვის ტყის მდგრადი მართვის შესახებ სემინარები გაიმართა იხილეთ სრულად

მოსწავლეებისთვის ტყის მდგრადი მართვის შესახებ სემინარები გაიმართა

ეკოლიდერთა სკოლაში მოსწავლეების მიღება იწყება იხილეთ სრულად

ეკოლიდერთა სკოლაში მოსწავლეების მიღება იწყება

კონკურსის „დავიცვათ ტყე ჩვენი მწვანე მომავლისთვის“ გამარჯვებულები დაჯილდოვდნენ იხილეთ სრულად

კონკურსის „დავიცვათ ტყე ჩვენი მწვანე მომავლისთვის“ გამარჯვებულები დაჯილდოვდნენ

სტუდენტებისთვის ტრენინგი „კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის მართვა და საფრთხეების რისკის რუკების მნიშვნელობა“ გაიმართა იხილეთ სრულად

სტუდენტებისთვის ტრენინგი „კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის მართვა და საფრთხეების რისკის რუკების მნიშვნელობა“ გაიმართა

ქვეყნის კლიმატის პოლიტიკაში გენდერის ინტეგრირების შესახებ ტრენინგი გაიმართა იხილეთ სრულად

ქვეყნის კლიმატის პოლიტიკაში გენდერის ინტეგრირების შესახებ ტრენინგი გაიმართა

თბური ტუმბოების, სამაცივრო და ჰაერის კონდიცირების მოწყობილობების მომსახურე ფიზიკური პირებისთვის ტრეინინგი გაიმართა იხილეთ სრულად

თბური ტუმბოების, სამაცივრო და ჰაერის კონდიცირების მოწყობილობების მომსახურე ფიზიკური პირებისთვის ტრეინინგი გაიმართა

საკანონმდებლო ცვლილება მაცივარაგენტზე მომუშავე მოწყობილობაზე მომსახურე პირებისთვის იხილეთ სრულად

საკანონმდებლო ცვლილება მაცივარაგენტზე მომუშავე მოწყობილობაზე მომსახურე პირებისთვის