„სატყეო სკოლაში” მონაწილეთა მიღება იწყება! იხილეთ სრულად

„სატყეო სკოლაში” მონაწილეთა მიღება იწყება!

გარემოსდაცვითი და აგრარული თემებით დაინტერესებულ მოსწავლეებს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ახალი სასწავლო წლის ფარგლებში განახლებულ პროგრამას სთავაზობს იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი და აგრარული თემებით დაინტერესებულ მოსწავლეებს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ახალი სასწავლო წლის ფარგლებში განახლებულ პროგრამას სთავაზობს

„აგროსკოლაში" სასწავლო პროცესი დასრულდა იხილეთ სრულად

„აგროსკოლაში" სასწავლო პროცესი დასრულდა

2018-2021 წლების გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენება იხილეთ სრულად

2018-2021 წლების გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენება

პროგრამაზე - ,,გარემოსდაცვითი მმართველი” სასწავლო პროცესი დაიწყო იხილეთ სრულად

პროგრამაზე - ,,გარემოსდაცვითი მმართველი” სასწავლო პროცესი დაიწყო

„ერთად სუფთა ჰაერისთვის“ - შეხვედრა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებთან იხილეთ სრულად

„ერთად სუფთა ჰაერისთვის“ - შეხვედრა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებთან

შექმენი კლიმატმეგობრული ბაღი იხილეთ სრულად

შექმენი კლიმატმეგობრული ბაღი

განახლებული პროგრამის ფარგლებში „სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“, 600-მდე აღმზრდელი და მეთოდისტი გადამზადდა იხილეთ სრულად

განახლებული პროგრამის ფარგლებში „სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება“, 600-მდე აღმზრდელი და მეთოდისტი გადამზადდა

პროფესიული გადამზადების პროგრამა  „ტყის ინვენტარიზაცია და ტაქსაცია"  დასრულდა იხილეთ სრულად

პროფესიული გადამზადების პროგრამა „ტყის ინვენტარიზაცია და ტაქსაცია" დასრულდა

შეხვედრა გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის ვალდებულებების ფარგლებში იხილეთ სრულად

შეხვედრა გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის ვალდებულებების ფარგლებში