ქალი მსჯავრდებულების პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების პროგრამები გრძელდება იხილეთ სრულად

ქალი მსჯავრდებულების პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების პროგრამები გრძელდება

პროგრამის „გარემოსდაცვითი და აგრარული განათლება სკოლაში” ფარგლებში, მასწავლებელთა გადამზადება განახლდა იხილეთ სრულად

პროგრამის „გარემოსდაცვითი და აგრარული განათლება სკოლაში” ფარგლებში, მასწავლებელთა გადამზადება განახლდა

კლიმატის ცვლილების კანონის  „მწვანე წიგნის“ შესახებ საჯარო კონსულტაციები გაიმართება იხილეთ სრულად

კლიმატის ცვლილების კანონის „მწვანე წიგნის“ შესახებ საჯარო კონსულტაციები გაიმართება

ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვის მსოფლიო დღე იხილეთ სრულად

ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვის მსოფლიო დღე

სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების პროგრამა განახლდა იხილეთ სრულად

სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების პროგრამა განახლდა

გარემოსდაცვითი დემოკრატიის ელექტრონული სასწავლო კურსების  პრეზენტაცია იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი დემოკრატიის ელექტრონული სასწავლო კურსების პრეზენტაცია

ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლებს ტრენინგები ჩაუტარდათ იხილეთ სრულად

ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლებს ტრენინგები ჩაუტარდათ

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ბიუჯეტი იზრდება იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ბიუჯეტი იზრდება

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვა იხილეთ სრულად

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვა

წარჩინებულ სტუდენტებს „მწვანე სტიპენდიები” გადაეცათ იხილეთ სრულად

წარჩინებულ სტუდენტებს „მწვანე სტიპენდიები” გადაეცათ