მწვანე ბიზნესი იხილეთ სრულად

მწვანე ბიზნესი

გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მართვის სისტემის კონცეფცია იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მართვის სისტემის კონცეფცია

გლობალური გარემოს მონიტორინგი-ინფორმაციის მართვის ჰარმონიზება იხილეთ სრულად

გლობალური გარემოს მონიტორინგი-ინფორმაციის მართვის ჰარმონიზება

მემორანდუმი ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან იხილეთ სრულად

მემორანდუმი ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან

გარემოსდაცვითი მმართველი იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი მმართველი

გარემოსდაცვითი მმართველი იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი მმართველი

ინფორმაცია „საქართველოს ტერიტორიაზე ნარჩენების ტრანზიტისა და იმპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე იხილეთ სრულად

ინფორმაცია „საქართველოს ტერიტორიაზე ნარჩენების ტრანზიტისა და იმპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

პროექტი „მედია გარემოსთვის“ იხილეთ სრულად

პროექტი „მედია გარემოსთვის“

გარემოსდაცვითი მმართველი იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი მმართველი

გარემოსდაცვითი მმართველი იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი მმართველი