2018-2021 წლების გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართა იხილეთ სრულად

2018-2021 წლების გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართა

მწვანე ბანაკი ,,კლიმატის ელჩები" დასრულდა იხილეთ სრულად

მწვანე ბანაკი ,,კლიმატის ელჩები" დასრულდა

მეფუტკრე ფერმერებისთვის ტრენინგების მესამე ფაზა იწყება იხილეთ სრულად

მეფუტკრე ფერმერებისთვის ტრენინგების მესამე ფაზა იწყება

„ეკოლიდერთა სკოლაში“ სწავლა დასრულდა იხილეთ სრულად

„ეკოლიდერთა სკოლაში“ სწავლა დასრულდა

მწვანე ბანაკში „კლიმატის ელჩები” სწავლა დაიწყო იხილეთ სრულად

მწვანე ბანაკში „კლიმატის ელჩები” სწავლა დაიწყო

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მოხალისეებთან შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მოხალისეებთან შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში დაინტერესებული პირების აქტიური მონაწილეობის მიზნით, გარემოსდაცვითი საინფორმაციო პორტალი შეიქმნა იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში დაინტერესებული პირების აქტიური მონაწილეობის მიზნით, გარემოსდაცვითი საინფორმაციო პორტალი შეიქმნა

კლიმატის ცვლილებისა და ნარჩენების მართვის შესახებ სკოლის ეკოკლუბების დებატები გაიმართა იხილეთ სრულად

კლიმატის ცვლილებისა და ნარჩენების მართვის შესახებ სკოლის ეკოკლუბების დებატები გაიმართა

აგრარული მიმართულების პროფესიული სასწავლებლის წარმომადგენლები  გადამზადდნენ იხილეთ სრულად

აგრარული მიმართულების პროფესიული სასწავლებლის წარმომადგენლები გადამზადდნენ

შეხვედრა „ორჰუსის კონვენცია: საზოგადოების ეფექტური მონაწილეობა კარგი მმართველობის, ჯანსაღი გარემოსა და მდგრადი განვითარებისთვის“ გაიმართა იხილეთ სრულად

შეხვედრა „ორჰუსის კონვენცია: საზოგადოების ეფექტური მონაწილეობა კარგი მმართველობის, ჯანსაღი გარემოსა და მდგრადი განვითარებისთვის“ გაიმართა