კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირების შესახებ შეხვედრა გაიმართა. იხილეთ სრულად

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირების შესახებ შეხვედრა გაიმართა.

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტში გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრმა 2021 წლის ანგარიში  და მიმდინარე სამუშაო გეგმა წარადგინა იხილეთ სრულად

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტში გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრმა 2021 წლის ანგარიში და მიმდინარე სამუშაო გეგმა წარადგინა

გარემოსადცვითი მმართველის კურსი იწყება იხილეთ სრულად

გარემოსადცვითი მმართველის კურსი იწყება

მაცივარაგენტზე მომუშავე სტაციონარული მოწყობილობის მფლობელთა და ტექნიკოსთა საყურადღებოდ იხილეთ სრულად

მაცივარაგენტზე მომუშავე სტაციონარული მოწყობილობის მფლობელთა და ტექნიკოსთა საყურადღებოდ

დისტანციური ტრენინგი - „სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება” იხილეთ სრულად

დისტანციური ტრენინგი - „სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება”

საჯარო განხილვა საქართველოს ტყის მდგრადი მართვის ეროვნული პრინციპების, კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების შესახებ იხილეთ სრულად

საჯარო განხილვა საქართველოს ტყის მდგრადი მართვის ეროვნული პრინციპების, კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების შესახებ

ორჰუსის კონვენციის სამდივნო აცხადებს გარემოს დამცველთა სპეციალური მომხსენებლის კანდიდატურების მიღებას იხილეთ სრულად

ორჰუსის კონვენციის სამდივნო აცხადებს გარემოს დამცველთა სპეციალური მომხსენებლის კანდიდატურების მიღებას

ჭარბტენიანი ტერიტორიების მსოფლიო დღის ფარგლებში, ვებინარი გაიმართა იხილეთ სრულად

ჭარბტენიანი ტერიტორიების მსოფლიო დღის ფარგლებში, ვებინარი გაიმართა

„საქართველოს ტყის მდგრადი მართვის ეროვნული პრინციპები, კრიტერიუმები და ინდიკატორების“ დადგენილების პროექტი იხილეთ სრულად

„საქართველოს ტყის მდგრადი მართვის ეროვნული პრინციპები, კრიტერიუმები და ინდიკატორების“ დადგენილების პროექტი

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა იხილეთ სრულად

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა