ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ საქართველოს კანონის პროექტის საჯარო განხილვა იხილეთ სრულად

ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ საქართველოს კანონის პროექტის საჯარო განხილვა

„მოხალისეობა და გარემოს დაცვა“ მოხალისეთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გაიმართა იხილეთ სრულად

„მოხალისეობა და გარემოს დაცვა“ მოხალისეთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გაიმართა

ვესტმინსტერის დემოკრატიის ფონდის ორგანიზებით, სამუშაო შეხვედრა გაიმართა იხილეთ სრულად

ვესტმინსტერის დემოკრატიის ფონდის ორგანიზებით, სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

„გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებების  პროექტების საჯარო განხილვა გაიმართა იხილეთ სრულად

„გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებების პროექტების საჯარო განხილვა გაიმართა

კახეთის მხარეში 516 მასწავლებელი გადაამზადა იხილეთ სრულად

კახეთის მხარეში 516 მასწავლებელი გადაამზადა

რა არის მდგრადი საჯარო შესყიდვები და როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ეს მიდგომა იხილეთ სრულად

რა არის მდგრადი საჯარო შესყიდვები და როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ეს მიდგომა

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის საკანონმდებლო საკითხებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის საკანონმდებლო საკითხებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

სამრეწველო ემისიების შესახებ'' საქართველოს კანონის პროექტი და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები იხილეთ სრულად

სამრეწველო ემისიების შესახებ'' საქართველოს კანონის პროექტი და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირების შესახებ სამუშაო შეხვედრა გაიმართა იხილეთ სრულად

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირების შესახებ სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ მთავრობის დადგენილებების პროექტები იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ მთავრობის დადგენილებების პროექტები