ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

სიახლეები

აგრარული დარგის წარმომადგენლებისთვის ტრენინგები გაიმართა

აგრარული დარგის წარმომადგენლებისთვის ტრენინგები გაიმართა

აგრარული დარგის სპეციალისტებისა და ექსტენციის სამსახურების წარმომადგენელებისთვის, ასევე, პროფესიული კოლეჯების აგრარული პროფილის პედაგოგების და სტუდენტებისთვის სადემონსტრაციო ნაკვეთის მოწყობის შესახებ ტრენინგები ჩატარდა.

ტრენინგები იმერეთისა და აჭარის რეგიონში გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) პროექტის „პროფესიული განათლების სისტემის მოდერნიზება საქართველოს სოფლის მეურნეობაში (ფაზა 3)“ ფარგლებში გაიმართა. 

სწავლების მონაწილეები გაეცნენ სადემონსტრაციო ნაკვეთის დაგეგმვის პრინციპებს და მეთოდოლოგიებს ახალი ტექნოლოგიების გაზიარებისა და დანერგვის ხელშეწყობისთვის. ტრენინგები ითვალისწინებდა როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ სწავლებას. ტრენინგების ფარგლებში მონაწილეებმა გამოცდილება გააზიარეს და აქტუალურ საკითხებზე იმსჯელეს.

საჯარო განხილვები