საინფორმაციო შეხვედრა ნარჩენების მართვის საკითხებზე იხილეთ სრულად

საინფორმაციო შეხვედრა ნარჩენების მართვის საკითხებზე

ტრენინგი ტრენერებისთვის იხილეთ სრულად

ტრენინგი ტრენერებისთვის

ლექცია/სემინარები სკოლის მოსწავლეებისათვის იხილეთ სრულად

ლექცია/სემინარები სკოლის მოსწავლეებისათვის

ეროვნული სატყეო განათლების ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა იხილეთ სრულად

ეროვნული სატყეო განათლების ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა

საინფორმაციო შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან იხილეთ სრულად

საინფორმაციო შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან

ლექცია/სემინარები სკოლის მოსწავლეებისათვის იხილეთ სრულად

ლექცია/სემინარები სკოლის მოსწავლეებისათვის

ლექცია/სემინარები ი. ვეკუას სახ. #42-ე სკოლის მოსწავლეებისათვის იხილეთ სრულად

ლექცია/სემინარები ი. ვეკუას სახ. #42-ე სკოლის მოსწავლეებისათვის

NBSAP - განათლების ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა იხილეთ სრულად

NBSAP - განათლების ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა

ლექცია/სემინარები სკოლის მოსწავლეებთან იხილეთ სრულად

ლექცია/სემინარები სკოლის მოსწავლეებთან

საინფორმაციო შეხვედრა მასწავლებლებთან იხილეთ სრულად

საინფორმაციო შეხვედრა მასწავლებლებთან